Yêu Game

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Hành trình quan trọng nhất

Hành trình quan trọng nhất

Tôi nghĩ người ta đã hoàn toàn chính xác khi nói rằng thật dễ để mà làm một thiên thần khi chẳng ai động đến bạn, khi không có ai khiến bạn xù lông – tức là chọc giận hoặc gây ảnh hưởng đến bạn. Nhưng có vẻ như những người “khiến người khác phải […]